Adem voor blazers, zangers en sprekers Podcast Artwork Image

Adem voor blazers, zangers en sprekers

Floor Wittink

Saxofoniste & ademcoach Floor Wittink interviewt musici en andere professionals over de verschillende aspecten van de adem. Hoe gebruiken bekende blazers en zangers de ademhaling en ademsteun om de muziek te laten klinken? Wat kunnen we nog meer weten over gezondheid en techniek vanuit ademexperts? Hoe inspireert de adem ons sinds eeuwenlang? 

Saxophonist & breath coach Floor Wittink interviews musicians and other professionals about the various aspects of breath. How do famous wind players and singers use breathing and breath support to communicate their music? What else can we know about health and technique from breath experts? How has the breath inspired us for centuries? 

Episodes